saturn

Skolens vision


Skolens vision er at give indblik i astrologens værksted og der at lære både teori og praktik således, at du efter 3. semester kan tyde et horoskop psykologisk.

Efter 5. semester vil du kunne arbejde både psykologisk, spirituelt / esoterisk og tyde et åndshoroskop.

uranus

Introduktion til Undervisning


Du vil blive uddannet både i den klassiske, den psykologiske og den spirituelle astrologi / horoskop tydning.

Vi starter helt fra bunden ved at gennemgå planeter, tegn, mønstre og horoskopets porte. Løbende vil den spirituelle/esoteriske astrologi og dens tydning blive inddraget, men først fra 4. semester er undervisningen fokuseret omkring den spirituelle/esoteriske astrologi.

Målet er, at du trænes i at tyde et horoskop med fokus på at udvikle bevidstheden. På den måde vil du kunne støtte klienter bedst muligt.

Efter 3. semester får du diplom som Astrolog i psykologisk horoskoptydning (FAS).

Efter 5. semester får du diplom som Spirituel Astrolog (SAN).

Skolen findes i Astrologer i Danmark.

uranus

Introduktion til UndervisningDu vil blive uddannet både i den klassiske, den psykologiske og den spirituelle astrologi / horoskop tydning.
Vi starter helt fra bunden ved at gennemgå planeter, tegn, mønstre og horoskopets porte. Løbende vil den spirituelle/esoteriske astrologi og dens tydning blive inddraget, men først fra 4. semester er undervisningen fokuseret omkring den spirituelle/esoteriske astrologi.

Målet er, at du trænes i at tyde et horoskop med fokus på at udvikle bevidstheden. På den måde vil du kunne støtte klienter bedst muligt.

Skolen findes i Astrologer i Danmark.

saturn

Skolens vision


Skolens vision er at give indblik i astrologens værksted og der at lære både teori og praktik således, at du efter 3. semester kan tyde et horoskop psykologisk.

Efter 5. semester vil du kunne arbejde både psykologisk, spirituelt / esoterisk og tyde et åndshoroskop.

Semester 1

En indføring i astrologiens verden, de 15 planeter (inklusivt Chiron), tegn, husinddeling og begyndende tydning af egne horoskoper samt introduktion til aspekter og mønstre.

Semester 2

Repetition af semester 1. Aspekter og mønstre ses på fortsat. Du lærer også at tyde et horoskop for sensitivitet.

Tydning, tydning og mere tydning.

Semester 3

Det progressive horoskop. Hvor står planeterne i dag, og hvad betyder det? Korrektion. Du lærer nu at korrigere et fødselstidspunkt.

Diplom for grundskole gives ved semesterets afslutning.

Semester 4

Den indre vej. Vi arbejder nu med flere tydningsniveauer. Spirituel / Esoterisk tydning introduceres, også åndshoroskopet vil blive inddraget. Stråletriangler, chakre mm.

Semester 5

Repetition af semester 4. Tydning og atter tydning, hvor vi nu skifter frem og tilbage mellem psykologiske og spirituelle tydninger.

Diplom for overbygningen gives ved semesterets afslutning.

Mesterklasse / Synastri

Holdet er primært for Astrologer.

På dette hold vil vi tyde horoskoper på psykologisk, sjælens og åndens planer, for derefter at tyde to eller flere horoskoper sammen.

Semester 1

En indføring i astrologiens verden, de 15 planeter (inklusivt Chiron), tegn, husinddeling og begyndende tydning af egne horoskoper samt introduktion til aspekter og mønstre.

Semester 2

Repetition af semester 1. Aspekter og mønstre ses på fortsat. Du lærer også at tyde et horoskop for sensitivitet.

Tydning, tydning og mere tydning.

Semester 3

Det progressive horoskop. Hvor står planeterne i dag, og hvad betyder det? Korrektion. Du lærer nu at korrigere et fødselstidspunkt.

Diplom for grundskole gives ved semesterets afslutning.

Semester 4

Den indre vej. Vi arbejder nu med flere tydningsniveauer. Spirituel / Esoterisk tydning introduceres, også åndshoroskopet vil blive inddraget. Stråletriangler, chakre mm.

Semester 5

Repetition af semester 4. Tydning og atter tydning, hvor vi nu skifter frem og tilbage mellem psykologiske og spirituelle tydninger.

Diplom for overbygningen gives ved semesterets afslutning.

Mesterklasse / Synastri

Holdet er primært for Astrologer.

På dette hold vil vi tyde horoskoper på psykologisk, sjælens og åndens planer, for derefter at tyde to eller flere horoskoper sammen.

tyren

Praktisk information


Skolen ligger i 2800, Kgs. Lyngby.

Der er køkken, toilet og frokostlokale til rådighed.

Al undervisning bliver optaget og sendt til deltagerne efter hver lektion, så vidt muligt.

Busforbindelse ”til døren”.

Fri og gratis parkering

skytten

Fjernundervisning


Det er muligt at tage uddannelsen gennem fjernundervisning. Du vil da løbende modtage link til videoer optaget på et af de faste hold.

Det vil være muligt efter hvert semester at skifte til hold (såfremt der er plads). Du vil på den måde kunne tilrettelægge undervisningsforløbet som du ønsker.

De der er fjernstuderende opfordres til at oprette en Facebook gruppe eller lignende, hvor de kan træne i horoskop-tydning mm.

Efter 3. semester vil du modtage diplom for den psykoligiske del.
Efter 5. semester vil du modtage diplom for den spirituelle overbygning.

skytten

Fjernundervisning


Det er muligt at tage uddannelsen gennem fjernundervisning. Du vil da løbende modtage link til videoer optaget på et af de faste hold.

Det vil være muligt efter hvert semester at skifte til hold (såfremt der er plads). Du vil på den måde kunne tilrettelægge undervisningsforløbet som du ønsker.

De der er fjernstuderende opfordres til at oprette en Facebook gruppe eller lignende, hvor de kan træne i horoskop-tydning mm.

Efter de 5 semestre vil du modtage diplom som fjernstuderende.

tyren

Praktisk information


Skolen ligger i 2800, Kgs. Lyngby.

Der er køkken, toilet og frokostlokale til rådighed.

Al undervisning bliver optaget og sendt til deltagerne efter hver lektion, så vidt muligt.

Busforbindelse ”til døren”.

Fri og gratis parkering

Anbefalet litteratur

horoskopets-fem-porte.webp

Horoskopets fem porte

1. semester
En beskrivelse og sammenfatning af tydningens kunst, med gennemgang af horoskopets centrale temaer.

horoskopets-12-tegn.webp

Horoskopets 12 tegn

1. semester
En fantastisk rejse beskrevet gennem de 12 stjernetegn. Både tegnenes psykologiske og spirituelle betydning gennemgås.

horoskopets-planeter.webp

Horoskopets planeter

1. semester
I bogen beskrives planeterne og deres indflydelse. Inklusiv en beskrivelse af 2 af de "nye planeter" og endeligt et kapitel om måneknuder.

Kompendium.webp

Kompendium

1. semester
Lena Storm har her udgivet sine noter mm. fra sin undervisning hos Claus Houlberg. Bogen er vældig grundig og systematisk, og vil derfor kunne bruges på hele grunduddannelsen.

Horoskopets-huse.webp

Horoskopets huse

2. semester
Bogen søger at fremme en dybdegående og spirituel holdning til den astrologiske symbolik gennem fortællinger.

horoskopets-moenstre.webp

Horoskopets mønstre

2. semester
Beskriver oplevelsen af, at horoskopets dele bliver til en helhed. Horoskopet som en hjælp til at finde klarhed i kaos. Gennem tydning og atter tydning at kunne optræne evnen til at tyde hele mønstre.

horoskopets-korrektion.webp

Horoskopets korrektion

3. semester
Grundbog i at korrigere fødselstidspunkt. Bogen beskriver en korrektionsmetode - simpel akse korrektion, som kan anvendes i langt de fleste tilfælde.

horoskopets-nutid.webp

Horoskopets nutid

3. semester
En bog om astrologisk prognose med et spirituelt udgangspunkt. Beskriver stadier i bevidsthedens udvikling på sjælens indre vej.

sjaelshoroskop-claus-houlberg.webp

Sjælshoroskopet

4. semester
Bogen er praktisk anvendelig til tydning af et sjælshoroskop. Den indeholder tillige beskriveler af tegnhuse og tråletriangler samt deres tydning.

Spirituel-astrologi.webp

Spirituel astrologi

4/5. semester
Den nye tids astrologi beskrevet på en let læselig måde. Omfatter emner som vores frie vilje, udviklingen gennem kriser, dets stadier og vores identitetsskifte.

manifestations-astrologi.webp

Manifestations astrologi

4/5. semester
Denne bog er for dem, som er øvede i den psykologiske astrologi. Heri beskrives den indre vejs astrologi og de processer der indgår.

Udviklingsastrologi.webp

Udviklingsastrologi

4/5. semester
En gennemgang af principperne i de store livskrisers forløb og en anvendelig tydningsmodel.

Anbefalet litteratur

horoskopets-fem-porte.webp

Horoskopets fem porte

1. semester
En beskrivelse og sammenfatning af tydningens kunst, med gennemgang af horoskopets centrale temaer.

horoskopets-12-tegn.webp

Horoskopets 12 tegn

1. semester
En fantastisk rejse beskrevet gennem de 12 stjernetegn. Både tegnenes psykologiske og spirituelle betydning gennemgås.

horoskopets-planeter.webp

Horoskopets planeter

1. semester
I bogen beskrives planeterne og deres indflydelse. Inklusiv en beskrivelse af 2 af de "nye planeter" og endeligt et kapitel om måneknuder.

Kompendium.webp

Kompendium

1. semester
Lena Storm har her udgivet sine noter mm. fra sin undervisning hos Claus Houlberg. Bogen er vældig grundig og systematisk, og vil derfor kunne bruges på hele grunduddannelsen.

Horoskopets-huse.webp

Horoskopets huse

2. semester
Bogen søger at fremme en dybdegående og spirituel holdning til den astrologiske symbolik gennem fortællinger.

horoskopets-moenstre.webp

Horoskopets mønstre

2. semester
Beskriver oplevelsen af, at horoskopets dele bliver til en helhed. Horoskopet som en hjælp til at finde klarhed i kaos. Gennem tydning og atter tydning at kunne optræne evnen til at tyde hele mønstre.

horoskopets-korrektion.webp

Horoskopets korrektion

3. semester
Grundbog i at korrigere fødselstidspunkt. Bogen beskriver en korrektionsmetode - simpel akse korrektion, som kan anvendes i langt de fleste tilfælde.

Spirituel-astrologi.webp

Spirituel astrologi

4/5. semester
Den nye tids astrologi beskrevet på en let læselig måde. Omfatter emner som vores frie vilje, udviklingen gennem kriser, dets stadier og vores identitetsskifte.

manifestations-astrologi.webp

Manifestations astrologi

4/5. semester
Denne bog er for dem, som er øvede i den psykologiske astrologi. Heri beskrives den indre vejs astrologi og de processer der indgår.

Udviklingsastrologi.webp

Udviklingsastrologi

4/5. semester
En gennemgang af principperne i de store livskrisers forløb og en anvendelig tydningsmodel.

krebs.webp

Praktisk information


Skolen ligger i 2800 Kgs. Lyngby.

Der er køkken, toilet og frokostlokale til rådighed.

Al undervisning bliver optaget og sendt til deltagerne efter hver lektion, så vidt muligt.

5 minutters gang fra S-togs station.

Fri og gratis parkering