Merkur symbol

Introduktion til UndervisningDu vil blive uddannet både i den klassiske, den psykologiske og den spirituelle astrologi / horoskop tydning.

Vi starter helt fra bunden ved at gennemgå planeter, tegn, mønstre og horoskopets porte. Løbende vil den spirituelle/esoteriske astrologi og dens tydning blive inddraget, men først fra 5. semester er undervisningen fokuseret omkring den spirituelle/esoteriske astrologi.

Målet er, at du trænes i at tyde et horoskop med fokus på at udvikle bevidstheden. På den måde vil du kunne støtte klienter bedst muligt.

Skolen findes i Astrologer i Danmark.

Skolens visionSkolens mål er gennem astrologien, at opnå øget bevidsthed om:


 • Hvor du kommer fra
 • Dine udfordringer
 • Hvilke mønstre, der måtte styre dig
 • Dine evner
 • Dine sensitive sider
 • Hvem du er
 • Hvad du er kommet her for
 • Hvad din opgave er i denne inkarnation

Semester 1

En indføring i astrologiens verden, de 14 planeter, tegn, husinddeling og begyndende tydning af egne horoskoper samt introduktion til aspekter og mønstre.

Semester 2

Repetition af semester 1. Aspekter og mønstre ses på fortsat. Du lærer også at tyde et horoskop for sensitivitet.

Tydning, tydning og mere tydning.

Semester 3

Det progressive horoskop. Hvor står planeterne i dag, og hvad betyder det? Vi ser på transitter og deres indflydelse i den enkeltes horoskop og globalt.

Tydning, tydning og mere tydning.

Semester 4

Korrektion. Du lærer nu at korrigere et fødselstidspunkt. Introduktion til synestriens / slægtsastrologiens grundregler.

Diplom for grundskole gives ved semesterets afslutning.

Semester 5

Den indre vej. Vi arbejder nu med flere tydningsniveauer. Spirituel / Esoterisk tydning introduceres. Stråletriangler, chakre mm.

Semester 6

Repetition af semester 5. Tydning og atter tydning, hvor vi nu skifter frem og tilbage mellem psykologiske og spirituelle tydninger.

Diplom for overbygningen gives ved semesterets afslutning.

FjernundervisningDet er muligt at tage uddannelsen gennem fjernundervisning. Du vil da løbende modtage link til videoer optaget på et af de faste hold.
Det vil være muligt efter hvert semester at skifte til hold (såfremt der er plads). Du vil på den måde kunne tilrettelægge undervisningsforløbet som du ønsker.
De der er fjernstuderende opfordres til at oprette en FB, hvor de kan udveksle information osv.
Efter de 3 år (6 semestre) vil du modtage diplom.

Pensum


Horoskopets fem porte

Horoskopets fem porte

1. semester
En beskrivelse og sammenfatning af tydningens kunst, med gennemgang af horoskopets centrale temaer.

Horoskopets 12 tegn

Horoskopets fem porte

1. semester
En fantastisk rejse beskrevet gennem de 12 stjernetegn. Både tegnenes psykologiske og spirituelle betydning gennemgås.

Horoskopets planeter

Horoskopets fem porte

1. semester
I bogen beskrives planeterne og deres indflydelse. Inklusiv en beskrivelse af 2 af de "nye planeter" og endeligt et kapitel om måneknuder.

Horoskopets huse

Horoskopets fem porte

2. semester
Bogen søger at fremme en dybdegående og spirituel holdning til den astrologiske symbolik gennem fortællinger.

Horoskopets mønstre

Horoskopets fem porte

2/3. semester
Beskriver oplevelsen af, at horoskopets dele bliver til en helhed. Horoskopet som en hjælp til at finde klarhed i kaos. Gennem tydning og atter tydning at kunne optræne evnen til at tyde hele mønstre.

Horoskopets korrektion

Horoskopets fem porte

4. semester
Grundbog i at korrigere fødselstidspunkt. Bogen beskriver en korrektionsmetode - simpel akse korrektion, som kan anvendes i langt de fleste tilfælde.

Spirituel astrologi

Horoskopets fem porte

5. semester
Den nye tids astrologi beskrevet på en let læselig måde. Omfatter emner som vores frie vilje, udviklingen gennem kriser, dets stadier og vores identitetsskifte.

Manifestations astrologi

Horoskopets fem porte

5. semester
Denne bog er for dem, som er øvede i den psykologiske astrologi. Heri beskrives den indre vejs astrologi og de processer der indgår.

Udviklingsastrologi

Horoskopets fem porte

6. semester
En gennemgang af principperne i de store livskrisers forløb og en anvendelig tydningsmodel.

Praktisk information • Skolen ligger på Vindingevej 35, 2700 Brønshøj.
 • Der er køkken, toilet og frokostlokale til rådighed.
 • Al undervisning bliver optaget og sendt til deltagerne efter hver lektion.
 • Mulighed for fjernstuderende.
 • 5 minutters gang fra S-togs station.